สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,160 $2,160 51,840
12 Weeks $3,240 $3,240 77,760
12 Weeks $5,520 $5,520 132,480
36 Weeks $8,280 $8,280 198,720
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ถึง 31/12/2021

Talk English Schools, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2800 Leavenworth Street ซานฟรานซิสโก 94133

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม