สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
Certificate II in Workplace Skills (52-54 weeks) $5,250 - $5,250 120,750
Certificate III in Business (60-66 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Certificate IV in Business (60-66 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Diploma of Business (60-66 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Diploma of Business (Organizational Development) $7,000 - $7,000 161,000
Certificate IV in Business (Leadership) (60-64 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Certificate IV in Business (Sustainability) (60-64 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Diploma of Business (Digital Transformation) (60-64 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Certificate III in Entrepreneurship & New Business (52 Weeks) $5,250 - $5,250 120,750
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 Mar 2024 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ 3-4 ครั้งแล้วแต่หลักสูตร)

ILSC Greystone College , Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

120 Spencer Street, Level 7, Melbourne, VIC 3000 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม