สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
Certificate IV in Marketing and Communication (60-64weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Diploma of Marketing and Communication (60-64weeks) $7,000 - $7,000 161,000
Advanced Diploma of Marketing and Communication (60-64weeks) $7,000 - $7,000 161,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครก่อน 31 Mar 2024 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ 4 เทอม)

ILSC Greystone College , Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

120 Spencer Street, Level 7, Melbourne, VIC 3000 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม