หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $740 - $740 25,160
  12 weeks $1,110 - $1,110 37,740
  24 weeks $2,220 - $2,220 75,480
  36 weeks $3,330 - $3,330 113,220
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท สมัครเรียนภายใน Dec 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2000 S. Jones Blvd Suite 130 Las Vegas, NV 89146