หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ILSC Brisbane , Full-time Morning
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,480 - $2,480 57,040
  12 weeks $3,720 - $3,720 85,560
  24 weeks $7,440 - $7,440 171,120
  36 weeks $11,160 - $11,160 256,680
  48 weeks $14,480 - $14,480 342,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =23 บาท โปรโมชั่นสมัครภายใน 30 Dec 2023 เท่านั้น (สมัครเรียน 7 เดือนขึ้นไป สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 50 %)

 • Full - Time Morning 24 Lessons Brisbane
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,960 - $2,080 49,920
  12 weeks $3,120 - $3,120 74,880
  24 weeks $6,240 - $6,240 149,760
  36 weeks $9,360 - $9,360 224,640
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =24 บาท โปรโมชั่นสมัครภายใน31 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
232 Adelaide Street, Level 1, Brisbane, Queensland, 4000, Australia