หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ILSC Sydney GE Morning
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,560 - $2,560 58,880
  12 weeks $3,840 - $3,840 88,320
  24 weeks $7,680 - $7,680 176,640
  36 weeks $11,520 - $11,520 264,960
  48 weeks $15,360 - $15,360 353,280
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =23 บาท โปรโมชั่นสมัครภายใน 31 Mar 2024 เท่านั้น (สมัครเรียน 7 เดือนขึ้นไป สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 50 %)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
540 George Street, Level 6 & 7, Sydney, NSW, 2000, Australia