หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ILSC Sydney GE Morning
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,480 - $2,480 57,040
  12 weeks $3,720 - $3,720 85,560
  24 weeks $7,440 - $7,440 171,120
  36 weeks $11,160 - $11,160 256,680
  48 weeks $14,480 $14,480 342,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =23 บาท โปรโมชั่นสมัครภายใน 30 Dec 2023 เท่านั้น (สมัครเรียน 7 เดือนขึ้นไป สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 50 %)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
540 George Street, Level 6 & 7, Sydney, NSW, 2000, Australia