หลักสูตรที่เปิดสอน

 • test2
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  t
  หมายเหตุ :

  test

 • Master Degree
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  1 year £11,900 £11,900 642,600
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Boughton Green Rd,Northampton,NN2 7AL,สหราชอาณาจักร