หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Undergraduate Pathway in Business Administration
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  2 semesters $19,660 $19,660 688,100
  1 semester $11,305 $11,305 395,675
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท ** ราคาค่าเรียนของเทอม Jan 2016 และ May 2016 **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1 John Marshall Dr,Huntington, WV 25755,สหรัฐอเมริกา