หลักสูตรที่เปิดสอน

 • SPRACHCAFFE Language Plus, Online English Course, New York
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £68 - £68 2,312
  4 Weeks £160 - £160 5,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน เงินยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนช่วงนี้

 • Standard Course 20 Lessons, Sprachcaffe Language Plus, New York
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks $760 $760 24,320
  8 Weeks $1,330 $1,330 42,560
  12 Weeks $1,750 $1,750 56,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
17 Battery Pl, New York, NY 10004, United States