หลักสูตรที่เปิดสอน

 • SPRACHCAFFE Language Plus, Online English Course, Boston
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £68 - £68 2,312
  4 Weeks £160 - £160 5,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน เงินยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนช่วงนี้

 • Standard Course 20 Lessons Sprachcaffe Language Plus, Boston
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks $760 $760 24,320
  8 Weeks $1,330 $1,330 42,560
  10 Weeks $1,575 $1,575 50,400
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

 • Intensive Course 30 Lessons, Sprachcaffe Language Plus, Boston
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 weeks $1,500 $1,500 48,000
  12 weeks $2,625 $2,625 84,000
  10 weeks $3,240 $3,240 103,680
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

 • Standard Plus Course 24 Lessons, Sprachcaffe Language Plus, Boston
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 weeks $1,320 $1,320 42,240
  8 weeks $2,310 $2,310 73,920
  10 weeks $2,835 $2,835 90,720
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
294 Washington Street, Suite 338 Boston, Massachusetts 02108 USA