หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ALS-International House Brisbane
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,400 $2,400 55,200
  12 weeks $3,600 - $3,600 82,800
  24 weeks $6,720 - $6,720 154,560
  36 weeks $10,080 - $10,080 231,840
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 23 บาท โปรโมชั่นถึง Dec 2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Ground -Level 3, 116 Adelaide Street Brisbane 4000 Australia