หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate and Diploma in Commercial Cookery & Hospitality Management Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate IV in Kitchen Management (84weeks) 10 Term $16,600 - $16,600 368,000
  Diploma of Hospitality Management (26weeks) 3 Term $4,500 - $4,500 103,500
  Total Package 110 weeks / 13 Term $20,500 - $20,500 471,500
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครภายใน 30 Dec 2023 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนแบ่งชำระเป็นเทอมได้)

 • General English Morning
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,480 30% $2,400 55,200
  12 weeks $5,220 30% $3,600 82,800
  24 weeks $10,200 30% $7,200 165,600
  36 weeks $14,580 30% $10,800 248,400
  48 weeks $19,440 30% $14,400 331,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD= 23 ค่าเล่าเรียนโปรโมชั่น December 2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
8/120 Spencer St, Melbourne VIC 3000