หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English 20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,760 20% £1,408 70,400
  12 weeks £2,520 20% £2,016 100,800
  24 weeks £4,200 25% £3,150 157,500
  36 weeks £6,300 25% £4,725 236,250
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 50 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2016

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
13 Lyndhurst Terrace London NW3 5QA