หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English 20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2080 £1632 65280
  12 weeks £3000 £2,160 86400
  24 weeks £5040 £3,600 144000
  36 weeks £7560 £5400 216000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาพิเศษ สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
13 Lyndhurst Terrace London NW3 5QA