หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, LSI, London
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,700 £2,700 118,800
  12 Weeks £3,834 £3,834 168,696
  24 Weeks £6,804 £6,804 299,376
  36 Weeks £10,206 £10,206 449,064
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2023 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19-21 Ridgmount Street London WC1E 7AH