หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,520 - $2,520 88,200
  12 weeks $3,540 - $3,540 123,900
  24 weeks $6,840 - $6,840 239,400
  36 weeks $9,900 - $9,900 346,500
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่น เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15744 Goldenwest Street, Huntington Beach, CA 92647, USA, Huntington Beach 92647