หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,680 25% $2,760 88,320
  12 Weeks $5,520 25% $4,140 132,480
  24 Weeks $10,320 25% $7,740 247,680
  36 Weeks $15,480 25% $11,610 371,520
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

 • Intensive English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $4,160 25% $3,120 99,840
  12 Weeks $6,240 25% $4,680 149,760
  24 Weeks $11,280 25% $8,460 270,720
  36 Weeks $16,920 25% $12,690 406,080
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

 • General English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,520 30% $2,464 81,312
  12 weeks $5,280 30% $3,696 121,968
  24 weeks $9,840 30% $6,888 227,304
  36 weeks $14,760 30% $10,332 340,956
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต 30 September 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15744 Goldenwest Street, Huntington Beach, CA 92647, USA, Huntington Beach 92647