หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English (Morning & Evening)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $1,440 - $1,440 37,440
  12 weeks $2,160 - $2,160 56,160
  24 weeks $4,320 - $4,320 112,320
  36 weeks $6,480 - $6,480 168,480
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 3, 233 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, Australia