หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English (20 hrs.)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,560 - $2,400 55,200
  12 Weeks $3,840 - $3,600 82,800
  24 Weeks $7,680 - $6,600 151,800
  36 Weeks $11,520 - $9,900 277,700
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1 = 23 บาท โปรโมชั่น 2018 ( Promotion!! สมัครเรียน 11 Weeks Free 1 Weeks )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
85 Airedale Street, Auckland CBD Auckland 1010, New Zealand