หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course 18 LPW
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,600 - $1,200 39,600
  12 weeks $3,900 - $1,800 59,400
  24 weeks $7,680 - $3,360 110,880
  36 weeks $11,340 - $4,680 154,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2800 Leavenworth Street ซานฟรานซิสโก 94133