หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English Course 22 LPW
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,160 $2,160 51,840
  12 Weeks $3,240 $3,240 77,760
  12 Weeks $5,520 $5,520 132,480
  36 Weeks $8,280 $8,280 198,720
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ถึง 31/12/2021

 • General English Course 18 LPW
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,600 - $1,200 38,400
  12 weeks $3,900 - $1,800 57,600
  24 weeks $7,680 - $3,000 96,000
  36 weeks $11,340 - $4,500 144,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ถึง 31/12/2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2800 Leavenworth Street ซานฟรานซิสโก 94133