หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course 18 LPW
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,600 - $1,200 38,400
  12 weeks $3,900 - $1,800 57,600
  24 weeks $7,680 - $3,360 107,520
  36 weeks $11,340 - $4,680 149,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ถึงวันที่ 31 December 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1390 Brickell Ave, Miami 33131 +1 (305) 375-0126