หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English (Standard plus programme) 24 lessons
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,680 - $2,680 88,440
  12 Weeks $3,780 15% $3,213 106,029
  24 Weeks $7,200 15% $6,120 201,960
  36 Weeks $10,800 15% $9,180 302,940
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% เรียน12 สัปดาห์ขึ้นไป เริ่มตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2018 ถึง 30 กันยายน 2018 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Suite600 Emerald Plaza, 402 West Broad Way, San Diego, USA