หลักสูตรที่เปิดสอน

 • EC, General English (Standard plus programme) 24 lessons
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,640 25% $2,730 87,360
  12 Weeks $5,040 25% $3,780 120,960
  24 Weeks $9,240 25% $6,930 221,760
  36 Weeks $13,860 25% $10,395 332,640
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Suite600 Emerald Plaza, 402 West Broad Way, San Diego, USA