หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Full time
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,080 - $2,240 56,000
  12 Weeks $4,620 - $3,360 84,000
  24 Weeks $8,640 - $6,480 162,000
  36 Weeks $12,600 - $9,000 225,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 25 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน ประจำปี 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19/74-78 The Corso, Manly NSW 2095, Australia