หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Full time
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,760 - $1,760 40,480
  12 Weeks $2,640 - $2,640 60,720
  24 Weeks $5,280 - $5,280 121,440
  36 Weeks $7,920 - $7,920 182,160
  48 Weeks $10,560 - $10,560 242,880
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน ประจำปี 2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19/74-78 The Corso, Manly NSW 2095, Australia