หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive Offshore only, Sydney
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,760 - $1,760 36,960
  12 Weeks $2,640 - $2,640 55,440
  24 Weeks $5,280 - $5,280 110,880
  36 Weeks $7,920 - $7,920 166,320
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน 31 May 2020 เท่านั้น

 • International House, Semi-Intensive English Course for Onshore only, Sydney
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,480 - $1,480 31,080
  12 Weeks $2,220 - $2,220 46,620
  24 Weeks $4,440 - $4,440 46,620
  36 Weeks $6,660 - $6,660 139,860
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน ปี 2021

 • International House, Intensive Course, Sydney
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,080 - $2,080 43,680
  12 Weeks $3,120 - $3,120 65,520
  24 Weeks $6,240 - $6,240 131,040
  36 Weeks $9,360 - $9,360 196,560
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน สิ้นปี 2021 เท่านั้น

 • IH, International House, Sydney, AUS, GE, IELTS, Cambridge EXam Preparation
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,760 - $1,760 36,960
  12 Weeks $2,640 - $2,640 55,440
  24 Weeks $5,280 - $5,280 110,880
  36 Weeks $7,920 - $7,920 166,320
  48 weeks $10,560 $10,560 221,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 1/201/203 Clarence St, Sydney NSW 2000 ออสเตรเลีย