หลักสูตรที่เปิดสอน

 • IH, International House, Sydney, AUS, GE, IELTS, Cambridge EXam Preparation
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,840 - $1,840 38,640
  12 Weeks $2,760 - $2,760 57,960
  24 Weeks $5,520 - $5,520 115,920
  36 Weeks $8,280 - $8,280 173,880
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 1/201/203 Clarence St, Sydney NSW 2000 ออสเตรเลีย