หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive Offshore only, Sydney
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,760 - $1,760 36,960
  12 Weeks $2,640 - $2,640 55,440
  24 Weeks $5,280 - $5,280 110,880
  36 Weeks $7,920 - $7,920 166,320
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน 31 May 2020 เท่านั้น

 • International House, Semi-Intensive English Course for Onshore only, Sydney
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,480 - $1,480 31,080
  12 Weeks $2,220 - $2,220 46,620
  24 Weeks $4,440 - $4,440 46,620
  36 Weeks $6,660 - $6,660 139,860
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน ปี 2021

 • International House, Intensive Course, Sydney
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,080 - $2,080 43,680
  12 Weeks $3,120 - $3,120 65,520
  24 Weeks $6,240 - $6,240 131,040
  36 Weeks $9,360 - $9,360 196,560
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน สิ้นปี 2021 เท่านั้น

 • IH, International House, Sydney, AUS, GE, IELTS, Cambridge EXam Preparation
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,760 - $1,760 36,960
  12 Weeks $2,640 - $2,640 55,440
  24 Weeks $5,280 - $5,280 110,880
  36 Weeks $7,920 - $7,920 166,320
  48 weeks $10,560 $10,560 221,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
#exception_error { background: #ddd; font-size: 1em; font-family:sans-serif; text-align: left; color: #333333; } #exception_error h1, #exception_error h2 { margin: 0; padding: 1em; font-size: 1em; font-weight: normal; background: #911911; color: #FFFFFF; } #exception_error h1 a, #exception_error h2 a { color: #FFFFFF; } #exception_error h2 { background: #666666; } #exception_error h3 { margin: 0; padding: 0.4em 0 0; font-size: 1em; font-weight: normal; } #exception_error p { margin: 0; padding: 0.2em 0; } #exception_error a { color: #1b323b; } #exception_error pre { overflow: auto; white-space: pre-wrap; } #exception_error table { width: 100%; display: block; margin: 0 0 0.4em; padding: 0; border-collapse: collapse; background: #fff; } #exception_error table td { border: solid 1px #ddd; text-align: left; vertical-align: top; padding: 0.4em; } #exception_error div.content { padding: 0.4em 1em 1em; overflow: hidden; } #exception_error pre.source { margin: 0 0 1em; padding: 0.4em; background: #fff; border: dotted 1px #b7c680; line-height: 1.2em; } #exception_error pre.source span.line { display: block; } #exception_error pre.source span.highlight { background: #f0eb96; } #exception_error pre.source span.line span.number { color: #666; } #exception_error ol.trace { display: block; margin: 0 0 0 2em; padding: 0; list-style: decimal; } #exception_error ol.trace li { margin: 0; padding: 0; } .js .collapsed { display: none; }

ErrorException [ Warning ]: mkdir(): Permission denied

FCPATH/modules\un\models\un_model.php [ 258 ]

253 
254         if(!file_exists(FCPATH . $file_dest))
255         {
256           $_dirname = dirname(FCPATH . $file_dest);
257           if(!file_exists($_dirname) || !is_dir($_dirname))
258             mkdir($_dirname, 0755, true);
259 
260 
261           if(file_exists($_dirname))
262           {
263             $img = new Zebra_Image();
 1. {PHP internal call} » MY_Exceptions::error_handler(arguments)

 2. FCPATH/modules\un\models\un_model.php [ 258 ] » mkdir(arguments)

 3. FCPATH/public\themes\isc\front\institution-details.php [ 259 ] » Un_Model->photo_resize(arguments)

 4. FCPATH/application\third_party\MX\Loader.php [ 315 ] » include(arguments)

 5. FCPATH/application\core\MY_Loader.php [ 110 ] » MX_Loader->_ci_load(arguments)