หลักสูตรที่เปิดสอน

 • TAFE Queenland, General English, IELTS, EAP, Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  12 Weeks $2,700 - $2,700 59,400
  24 Weeks $5,400 - $5,400 118,800
  36 Weeks $8,100 - $8,100 178,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 22 บาท โปรโมชั่นเมื่อลงเรียนทุกๆ10 สัปดาห์ รับฟรี2 สัปดาห์ สมัครเรียนภายใน ธันวาคม 2019 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
66 Ernest St, South Brisbane QLD 4101 ออสเตรเลีย