หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course , Full-time Morning Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,160 - $2,160 49,680
  12 weeks $3,240 - $3,240 74,520
  24 weeks $6,480 - $6,480 149,040
  36 weeks $9,720 $9,720 223,560
  48 weeks $12,960 - $12,960 298,080
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =23 บาท โปรโมชั่นนี้สมัครภายใน 31 Mar 2024 เท่านั้น (สมัครเรียน 7 เดือนขึ้นไป สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 50%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม