หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive , Darwin 20 ชม / สัปดาห์
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $1,960 - $1,960 45,080
  12 weeks $2,940 - $2,940 67,620
  24 weeks $5,880 - $5,880 135,240
  36 weeks $8,820 - $8,820 202,860
  48 weeks $11,760 - $11,760 270,480
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครเรียนภายใน 30 เมษายน 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3 Searcy St, Darwin City, Northern Territory, Australia