หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive, Darwin, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,440 - $1,440 34,560
  12 Weeks $2,160 - $2,160 51,840
  24 Weeks $4,320 - $4,320 103,680
  36 Weeks $6,480 - $6,480 155,520
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 24 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน 18 ก.พ.2022 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3 Searcy St, Darwin City, Northern Territory, Australia