หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive, Darwin, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,480 - $1,480 31,080
  12 Weeks $2,220 - $2,220 46,620
  24 Weeks $4,440 - $4,440 93,240
  36 Weeks $6,660 - $6,660 139,860
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน 31 March 2021 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3 Searcy St, Darwin City, Northern Territory, Australia