หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive , Darwin
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,480 $2,480 57,040
  12 weeks (10+ฟรี 2 weeks) $3,100 $3,100 71,300
  24 weeks (20+ ฟรี 4 weeks) $7,440 $7,440 171,120
  36 weeks (30+ฟรี 6 weeks) $9,300 $9,300 213,900
  48 weeks (40+ฟรี 8 weeks) $12,400 $12,400 285,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครเรียนและชำระค่าเรียนภายใน Dec 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3 Searcy St, Darwin City, Northern Territory, Australia