หลักสูตรที่เปิดสอน

 • SPRACHCAFFE Language Plus, Online Course , St.Julian's Bay, Malta
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £68 £68 2,312
  8 Week £136 £136 4,624
  4 Weeks £160 £160 5,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน ยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนช่วงนี้

 • SPRACHCAFFE Language Plus, Intensive 30 , St.Julian's Bay, Malta
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,785 £1,785 60,690
  12 Weeks £2,350 £2,350 79,900
  24 Weeks £4,700 £4,700 159,800
  36 Weeks £7,050 £7,050 239,700
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน ยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียน หมดเขต ธันวาคม 2020

 • SPRACHCAFFE Language Plus, GE Standard 20, St.Julian's Bay, Malta
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,260 - £1,260 42,840
  12 Weeks £1,600 £1,600 54,400
  24 Weeks £3,200 - £3,200 108,800
  36 Weeks £4,800 - £4,800 163,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน ยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียน หมดเขต ธันวาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Alamein Road, Pembroke PBK 1776, Malta (8,772.22 km) Malta 6, Alamein Road, Pembroke PBK 1776, Malta