หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive, Bondi
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,560 - $1,560 32,760
  12 Weeks $2,340 - $2,340 49,140
  24 Weeks $4,680 - $4,680 98,280
  36 Weeks $7,020 - $7,020 147,420
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน สิ้นปี2564 เท่านั้น

 • International House, Intensive, Bondi, Onshore only
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,480 - $1,480 31,080
  12 Weeks $2,220 - $2,220 46,620
  24 Weeks $4,440 - $4,440 93,240
  36 Weeks $6,660 - $6,660 139,860
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน ปี 2021

 • IH, International House, Bondi, AUS, GE, IELTS, Cambridge EXam Preparation
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $1,560 $1,560 32,760
  12 weeks $2,340 $2,340 49,140
  24 weeks $4,680 $4,680 98,280
  36 weeks $7,020 $7,020 147,420
  48 weeks $9,360 $9,360 196,560
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Floor 1/237 Oxford St, Bondi Junction NSW 2022 ออสเตรเลีย