หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive, Bondi
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,480 - $2,480 57,040
  12 Weeks (10 + ฟรี 2 weeks) $3,100 - $3,100 71,300
  24 Weeks (20 + ฟรี 4 weeks) $6,200 - $6,200 142,600
  36 Weeks (30 + ฟรี 6 weeks) $9,300 - $9,300 213,900
  48 weeks (40 + ฟรี 8 Weeks) $12,400 $12,400 285,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 23 บาท โปรโมชั่น สมัครและชำระค่าเรียนภายในปี 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Floor 1, 237 Oxford Street, Bondi Junction,NSW 2022 Australia