หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $4,160 25% $3,120 99,840
  12 Weeks $6,240 25% $4,680 149,760
  24 Weeks $11,280 25% $8,460 270,720
  36 Weeks $16,920 25% $12,690 406,080
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Kaplan International English, Santa Babara, USA