หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,680 25% $2,760 88,320
  12 Weeks $5,520 25% $4,140 132,480
  24 Weeks $10,320 25% $7,740 247,680
  36 Weeks $15,480 25% $11,610 371,520
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม