หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Black Friday Promotion LIMITED Promotion !!! English Course 20 ชม / สัปดาห์
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,800 $160 $2,640 58,080
  12 weeks $4,080 $240 $3,840 84,480
  24 weeks $7,920 $480 $7,440 163,680
  36 weeks $11,520 $720 $10,800 237,600
  48 weeks $15,360 $960 $14,400 316,800
  หมายเหตุ :

  อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 22 บาท โปรโมชั่น ฺBlack Friday นี้ต้องยื่นใบสมัครก่อน 30 Nov 2023 ต้องชำระค่าเรียนไม่เกิน 31 Jan 2024 ( และเริ่มเรียนก่อน 30 Apr 2024 เท่านั้น)

 • Full Time English Course, Worldwide English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,800 $2,800 61,600
  12 weeks $4,080 $4,080 89,760
  24 weeks $7,920 $7,920 174,240
  36 weeks $11,520 $11,520 253,440
  หมายเหตุ :

  คำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 = 22 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน และ Free Barista or Bartender คอร์ส + 20% ส่วนลดหลักสุตรวิชาชีพกับ Crown Institute เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 20 Dec 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
80 Anzac Avenue, Auckland CBD, Auckland 1010 นิวซีแลนด์