หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Seme intensive Course , Gold Coast
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,480 $2,480 57,040
  12 weeks (10 + ฟรี 2 weeks) $3,100 $3,100 71,300
  24 weeks (20 + ฟรี 4 weeks) $6,200 $6,200 142,600
  36 weeks (30 + ฟรี 6 weeks) $9,300 $9,300 213,900
  48 weeks (40 + ฟรี 8 weeks) $12,400 $12,400 285,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครและชำระค่าเล่าเรียนภายใน Dec 2023 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
IH Gold Coast Level 4 ,42 Marine Parade Southport QLD 4215 Australia