หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate and Diploma in Commercial Cookery & Hospitality Management Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate IV in Kitchen Management (84weeks) 10 Term $13,000 - $13,000 299,000
  Diploma of Hospitality Management (26weeks) 3 Term $3,600 - $3,600 82,800
  Total Package 110 weeks / 13 Term $16,600 - $16,600 381,800
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครภายใน 30 Dec 2023 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนแบ่งชำระเป็นเทอมได้)

 • General English Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,240 $2,240 51,520
  12 weeks $3,360 $3,360 77,280
  24 weeks $6,720 $6,720 154,560
  36 weeks $10,080 $10,080 231,840
  48 weeks $13,440 $13,440 309,120
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครภายใน 30 Dec 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
6-8 Scarborough St, Southport Gold Coast QLD 4215