หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,000 - $2,000 46,000
  12 weeks $3,000 - $3,000 69,000
  24 weeks $6,000 - $6,000 138,000
  36 weeks $9,000 - $9,000 207,000
  48 weeks $12,000 - $12,000 276,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB ราคาโปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 14 Jan 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม