สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านคอร์สภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนที่ทันสมัย ครูที่มีประสบการณ์ ห้องเรียนทันสมัย ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเรียนรู้ภาษาในการทำงานและธุรกิจหรือเพิ่มทักษะในการสนทนาโดยการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ไม่ว่าเหตุผลของคุณในการเรียนภาษาอังกฤษเรามีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ
Intensive English, English for work 30 lessons, EC, Vancouver
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,200 10% $2,880 66,240
12 weeks $4,620 25% $3,465 79,695
24 weeks $7,320 25% 5,490 126,270
36 week $10,980 25% $8,235 189,405
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท ลดค่าเรียน 10% - 25% และฟรีค่าใบสมัคร เมื่อสมัครภายใน 31 มีนาคม 2019