สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านคอร์สภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนที่ทันสมัย ครูที่มีประสบการณ์ ห้องเรียนทันสมัย ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเรียนรู้ภาษาในการทำงานและธุรกิจหรือเพิ่มทักษะในการสนทนาโดยการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ไม่ว่าเหตุผลของคุณในการเรียนภาษาอังกฤษเรามีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ
Intensive English, English for work 30 lessons, EC, Vancouver
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,280 25% $2,460 61500
12 weeks $4,740 25% $3,555 88875
24 weeks $9120 25% 6840 171000
36 week $13680 25% $10260 256500
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 25 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019