สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านคอร์สภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนที่ทันสมัย ครูที่มีประสบการณ์ ห้องเรียนทันสมัย ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเรียนรู้ภาษาในการทำงานและธุรกิจหรือเพิ่มทักษะในการสนทนาโดยการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ไม่ว่าเหตุผลของคุณในการเรียนภาษาอังกฤษเรามีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ
Intensive English, English for work 30 lessons, EC, Vancouver
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,120 10% $2,808 67,392
12 weeks $4,500 25% $3,375 81,000
24 weeks $7,080 25% 5,310 127,440
36 week $10,620 25% $7,965 191,160
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 24 บาท ลดค่าเรียน 10% - 25% และฟรีค่าใบสมัคร เมื่อสมัครภายใน 30 เมษายน 2018