โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เป็นที่รู้จักในนาม New Zealand's premium English Language Schools.

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของธุรกิจและภาษาเริ่มต้นที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อผู้คนจากภาษาต่างๆมารวมกัน  นักเรียน WWSE จะได้รับการเรียนตั้งแต่พื้นฐานเชิงลึกในภาษาอังกฤษพร้อมกับความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์และศิลปะในการนําไปใช้ในบริบททางธุรกิจและสังคม  เรามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถพิเศษที่ให้มุมมองที่หลากหลายต่อการศึกษาและความเข้าใจภาษาอังกฤษทําให้นักเรียนของเรามั่นใจในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

WWSE มีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยยอดเยี่ยมรวมถึง Worldwide Online เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาของนักเรียน

ผู้สําเร็จการศึกษาจาก WWSE สามารถคาดหวัง:
  • โอกาสเงินเดือนที่มากขึ้น
  • ข้อเสนองานที่ดีกว่า
  • เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดีขึ้น
  • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายดีมากยิ่งขึ้น 
Full Time English Course, Worldwide School of English ,Auckland
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,880 - $2,880 63,360
12 weeks $4,200 $4,200 92,400
24 weeks $8,160 $8,160 179,520
36 weeks $11,880 - $11,880 216,360
48 weeks 15,840 - 15,840 348,480
หมายเหตุ :

คำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 = 22 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน และ Free Barista or Bartender คอร์ส + 20% ส่วนลดหลักสุตรวิชาชีพกับ Crown Institute เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 30 Jun 2024 เท่านั้น