โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เป็นที่รู้จักในนาม New Zealand's premium English Language Schools.

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของธุรกิจและภาษาเริ่มต้นที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อผู้คนจากภาษาต่างๆมารวมกัน  นักเรียน WWSE จะได้รับการเรียนตั้งแต่พื้นฐานเชิงลึกในภาษาอังกฤษพร้อมกับความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์และศิลปะในการนําไปใช้ในบริบททางธุรกิจและสังคม  เรามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถพิเศษที่ให้มุมมองที่หลากหลายต่อการศึกษาและความเข้าใจภาษาอังกฤษทําให้นักเรียนของเรามั่นใจในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

WWSE มีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยยอดเยี่ยมรวมถึง Worldwide Online เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาของนักเรียน

ผู้สําเร็จการศึกษาจาก WWSE สามารถคาดหวัง:
  • โอกาสเงินเดือนที่มากขึ้น
  • ข้อเสนองานที่ดีกว่า
  • เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดีขึ้น
  • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายดีมากยิ่งขึ้น 
Black Friday Promotion LIMITED Promotion !!! English Course 20 ชม / สัปดาห์
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,800 $160 $2,640 58,080
12 weeks $4,080 $240 $3,840 84,480
24 weeks $7,920 $480 $7,440 163,680
36 weeks $11,520 $720 $10,800 237,600
48 weeks $15,360 $960 $14,400 316,800
หมายเหตุ :

อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 22 บาท โปรโมชั่น ฺBlack Friday นี้ต้องยื่นใบสมัครก่อน 30 Nov 2023 ต้องชำระค่าเรียนไม่เกิน 31 Jan 2024 ( และเริ่มเรียนก่อน 30 Apr 2024 เท่านั้น)