หลักสูตรที่เปิดสอน 
  • Intensive English 
  • TOEFL 
Intensive English
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $740 - $740 25,160
12 weeks $1,110 - $1,110 37,740
24 weeks $2,220 - $2,220 75,480
36 weeks $3,330 - $3,330 113,220
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท สมัครเรียนภายใน Dec 2023 เท่านั้น