หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi – Intensive English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
  24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
  32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
  48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
  หมายเหตุ :

  ​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

 • English for Academic Purposes (8.30 - 15.45)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  12 weeks $5,370 30% $3,759 131,565
  24 weeks $10,740 30% $7,518 263,130
  36 weeks $16,110 30% $11,277 394,695
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 31 July 2016 เท่านั้น ** และเริ่มเรียนภายใน 31 Dec 2016 เท่่านั้น**

 • General English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  12 weeks $5,040 25% $3,780 132,300
  24 weeks $10,080 25% $7,560 264,600
  36 weeks $15,120 25% $11,340 396,900
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายใน 30 เมษายน 2016 เท่านั้น

 • Semi-Intensive English, ELS Dominican University San Francisco
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  12 weeks $3,516 $3,516 119,544
  24 weeks $6,576 $6,576 223,584
  36 weeks $9,324 $9,324 317,016
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท สมัครภายใน 31 Dec 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ELS Language Centers at Dominican University of California 190 Palm Avenue Pennafort Hall San Rafael, CA 94901-8008 USA