หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International Foundation in Humanities and Law
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  3 terms £16,395 £16,395 885,330
  4 terms £21,595 £21,595 1,166,130
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท ราคาปี 2016

 • International Foundation in Business, Economics, Society and Culture
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  3 terms £16,395 £16,395 885,330
  4 terms £21,595 - £21,595 1,166,130
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
INTO University of East Anglia University Dr, Norwich, Norfolk NR4 7TJ สหราชอาณาจักร