หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $4,440 20% $3,552 117,216
  12 Weeks $6,300 20% $5,040 166,320
  24 Weeks $11,160 20% $8,928 294,624
  36 Weeks $16,740 20% $13,392 441,936
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ของราคาค่าเรียนปกติ หมดเขต 30 June 2022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Kaplan International English, Santa Babara, USA