หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English, The New England School of English, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,790 - $3,790 128,860
  12 weeks $5,685 - $5,685 193,290
  24 weeks $11,370 - $11,370 386,580
  36 weeks $17,055 - $17,055 579,870
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน สมัครภายใน Dec 2023 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
36 John F. Kennedy St. Cambridge, MA 02138 USA