หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate and Diploma in Commercial Cookery & Hospitality Management Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate IV in Kitchen Management (84 weeks) 10 Term $16,000 - $16,000 368,000
  Diploma of Hospitality Management (26weeks) 3 Term $4,500 - $4,500 103,500
  Total Package 110 weeks / 13 Term $20,500 - $20,500 471,500
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครภายใน 30 Dec 2023 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนแบ่งชำระเป็นเทอมได้)

 • General English Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,480 30% $2,400 55,200
  12 weeks $3,600 30% $3,600 82,800
  24 weeks $10,200 30% $7,200 165,600
  36 weeks $14,580 30% $10,800 248,400
  48 weeks $19,400 30% $14,400 331,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD= 23 โปรโมชั่นถึง December 2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 2, 396 Pitt Street (enter via Goulburn Street) Sydney, NSW 2000 Australia