หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,200 - $2,400 79,200
  12 weeks $4,560 - $3,420 112,860
  24 weeks $8,640 - $6,480 213,840
  36 weeks $12,240 - $9,180 302,940
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25%, ลงสมัครเรียน 20 สัปดาห์ รับเพิ่ม Free 1 สัปดาห์, ลงสมัครเรียน 30 สัปดาห์ รับเพิ่ม Free 2 สัปดาห์ สมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2018 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
28000 Marguerite Parkway, Village 23-2, Mission Viejo, CA 92692 สหรัฐอเมริกา