หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English 20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,960 30% $2,072 72,520
  12 weeks $4,440 30% $3,108 108,780
  24 weeks $7,800 30% $5,460 191,100
  32 weeks $11,700 30% $8,190 286,650
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครเรียนภายใน 27 มิถุนายน 2016 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2225 Village Walk Dr #220,Henderson, NV 89052,สหรัฐอเมริกา