หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Full-time Afternoon (24 lessons/weeks) ILSC, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,720 - $1,760 44,000
  12 Weeks $4,080 - $2,640 66,000
  24 Weeks $8,160 - $5,280 132,000
  36 Weeks $12,240 - $7,920 198,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =25 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 30 กันยายน 2561 และเริ่มเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2562

 • Full - Time Morning 24 Lessons/wk, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,960 - $2,160 54,000
  12 weeks $4,200 - $3,240 81,000
  24 weeks $7,920 - $6,480 162,000
  36 weeks $11,880 - $9,720 243,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =25 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 30 กันยายน 2561 และเริ่มเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000