หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ILSC, Melbourne, AUS- Full-time Evening (24 lessons/weeks:20hrs.)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,656 - $1,656 34,776
  12 Weeks $2,484 - $2,484 52,164
  24 Weeks $4,968 - $4,968 104,328
  36 Weeks $7,452 - $7,452 156,492
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =21 บาท ลดราคาค่าเรียน และโปรโมชั่น10 wks free 1wk สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2020 จ่ายค่าเรียนและเริ่มเรียนภายใน ปี2020-2021

 • ILSC, Melbourne, AUS- Full-time Morning 20 hrs/wk
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,088 $2,088 43,848
  12 Weeks $3,078 $3,078 64,638
  24 Weeks $6,048 $6,048 127,008
  36 Weeks $9,072 $9,072 190,512
  48 weeks $12,096 $12,096 254,016
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =21 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน สมัครเรียนได้ถึง 31 สิงหาคม 2020 นี้ และสามารถจ่ายเงินและเริ่มเรียนได้ภายในปี 2020 และ 2021

 • Full-time Afternoon (24 lessons/weeks) ILSC, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,624 - $1,624 34,104
  12 Weeks $2,436 - $2,436 51,156
  24 Weeks $4,872 - $4,872 102,312
  36 Weeks $7,308 - $7,308 153,468
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =21 บาท ลดราคาค่าเรียน และโปรโมชั่น10 wks free 1w สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2020 จ่ายค่าเรียนและเริ่มเรียนภายใน ปี2020-2021

 • Full - Time Morning 24 Lessons/wk, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,960 - $2,240 49,280
  12 weeks $4,200 - $3,360 73,920
  24 weeks $7,920 - $6,720 147,840
  36 weeks $11,880 - $10,080 221,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =22 บาท เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000