หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ILSC, Melbourne, AUS- Full-time Evening (24 lessons/weeks:20hrs.)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,840 - $1,840 44,160
  12 Weeks $2,760 - $2,760 66,240
  24 Weeks $5,520 - $5,520 132,480
  36 Weeks $8,280 - $8,280 198,720
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =24 บาท ลดราคาค่าเรียน สมัครภายใน 31 March 2022

 • ILSC, Melbourne, AUS- Full-time Morning 20 hrs/wk
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,080 $2,080 49,920
  12 Weeks $3,120 $3,120 74,880
  24 Weeks $6,240 $6,240 149,760
  36 Weeks $9,360 $9,360 224,640
  48 weeks $12,480 $12,480 299,520
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =24 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน สมัครเรียนได้ถึง 31 March 2022

 • Full-time Afternoon (24 lessons/weeks) ILSC, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,624 - $1,624 34,104
  12 Weeks $2,436 - $2,436 51,156
  24 Weeks $4,872 - $4,872 102,312
  36 Weeks $7,308 - $7,308 153,468
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =21 บาท ลดราคาค่าเรียน และโปรโมชั่น สมัครภายใน 1 April 2021 จ่ายค่าเรียนและเริ่มเรียนภายใน ปี2021

 • Full - Time Morning 24 Lessons/wk, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,960 - $2,240 49,280
  12 weeks $4,200 - $3,360 73,920
  24 weeks $7,920 - $6,720 147,840
  36 weeks $11,880 - $10,080 221,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =22 บาท เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000