หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Full-time Afternoon (24 lessons/weeks) ILSC, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,840 - $2,072 49,728
  12 Weeks $4,080 - $2,976 71,424
  24 Weeks $7,800 - $5,688 136,512
  36 Weeks $11,700 - $8,532 204,768
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =26 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 30 มิถุนายน 2561 และเริ่มเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2562

 • Full - Time Morning 24 Lessons/wk, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,120 - $2,160 56,160
  12 weeks $4,680 - $3,240 84,240
  24 weeks $7,920 - $6,480 168,480
  36 weeks $11,880 - $9,720 252,720
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =26 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 30 มิถุนายน 2561 และเริ่มเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000