หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course , Full-time Morning Course , ILSC Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,560 - $2,560 58,880
  12 weeks $3,840 - $3,840 88,320
  24 weeks $7,680 - $7,680 176,640
  36 weeks $11,520 - $11,520 264,960
  48 weeks $15,360 - $15,360 353,280
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =23 บาท โปรโมชั่นสมัครภายใน 31 Mar 2024 นี้เท่านั้น (ลงเรียน 7 เดือนขึ้นไป สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 50%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
120 Spencer Street, Level 7, Melbourne, VIC 3000 Australia