หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive30, Language Studies International(LSI), Cambride
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,700 £2,700 118,800
  12 Weeks £3,834 £3,834 168,696
  24 Weeks £6,804 £6,804 299,376
  36 Weeks £10,206 £10,206 449,064
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2023 นี้เท่านั้น

 • Intensive 24, Language Studies International(LSI), Cambride
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,484 £2,484 109,296
  12 Weeks £3,510 £3,510 154,440
  24 Weeks £6,372 £6,372 280,368
  36 Weeks £9,558 £9,558 420,552
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2023 นี้เท่านั้น

 • General English 20, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,200 £1,400 63,000
  12 weeks £3,060 £2,040 91,800
  24 weeks £7,740 £3,600 162,000
  36 weeks £7,740 £5,400 243,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG