หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English 20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,840 20% £1,472 73,600
  12 weeks £2,640 20% £2,112 105,600
  24 weeks £4,440 25% £3,330 166,500
  36 weeks £6,660 25% £4,995 249,750
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 50 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2016

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG