หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English 20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2160 £1768 70720
  12 weeks £3000 £2,400 96000
  24 weeks £5040 £4080 163200
  36 weeks £7560 £6120 244800
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาพิเศษ สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG