หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,920 £1,720 77,400
  12 Weeks £3,780 £2,520 113,400
  24 Weeks £6,240 £4,320 194,400
  36 Weeks £9,360 £6,480 291,600
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

 • Intensive 24, LSI, Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,560 £1,560 70,200
  12 Weeks £3,480 £2,280 102,600
  24 Weeks £5,880 £3,960 178,200
  36 Weeks £8,820 £5,940 267,300
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

 • General English 20, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,200 £1,400 63,000
  12 weeks £3,060 £2,040 91,800
  24 weeks £7,740 £3,600 162,000
  36 weeks £7,740 £5,400 243,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG