หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,920 £1,720 70,520
  12 Weeks £3,780 £2,520 103,320
  24 Weeks £6,240 £4,320 177,120
  36 Weeks £9,360 £6,480 265,680
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

 • Intensive 24, LSI, Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,560 £1,560 63,960
  12 Weeks £3,480 £2,280 93,480
  24 Weeks £5,880 £3,960 162,360
  36 Weeks £8,820 £5,940 243,540
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

 • General English 20, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,200 £1,400 57,400
  12 weeks £3,060 £2,040 83,640
  24 weeks £7,740 £3,600 147,600
  36 weeks £7,740 £5,400 221,400
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG