หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive30, Language Studies International(LSI), Cambride
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,496 - £2,496 109,824
  12 Weeks £3,552 - £3,552 156,288
  24 Weeks £6,336 - £6,336 278,784
  36 Weeks £9,504 - £9,504 418,176
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

 • Intensive 24, Language Studies International(LSI), Cambride
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,304 - £2,304 101,376
  12 Weeks £3,264 - £3,264 143,616
  24 Weeks £5,856 - £5,856 257,664
  36 Weeks £8,784 - £8,784 386,496
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

 • General English 20, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,016 - £2,016 88,704
  12 weeks £2,880 - £2,880 126,720
  24 weeks £5,376 - £5,376 236,544
  36 weeks £8,064 - £8,064 354,816
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG