หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, Brighton - GE (Intensive 30 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,760 30% £1,932 79,212
  12 Weeks £3,600 30% £2,520 103,320
  24 Weeks £5,880 30% £4,116 168,756
  36 Weeks £8,460 30% £5,922 242,802
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัคร ภายใน 31 สิงหาคม 2020

 • Stafford House International, Brighton - GE (Essential 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,368 40% £1,368 56,088
  12 Weeks £1,944 40% £1,944 79,704
  24 Weeks £3,240 40% £3,240 132,840
  36 Weeks £4,644 40% £4,644 190,404
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40% เมื่อสมัครภายใน 31 August 2020 นี้

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,560 40% £1,560 63,960
  12 weeks £2,124 40% £2,124 87,084
  24 weeks £3,528 40% £3,528 144,648
  36 weeks £5,076 40% £5,076 208,116
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40%เมื่อสมัครภายใน 31 August 2020 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove