หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, Brighton - GE (Intensive 25 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,600 30% £1,820 81,900
  12 Weeks £3,540 30% £2,478 111,510
  24 Weeks £5,880 30% £4,116 185,220
  36 Weeks £8,460 30% £5,922 266,490
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัคร ภายใน 31 October 2021

 • Stafford House International, Brighton - GE ( Standard 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,280 30% £1,596 71,820
  12 Weeks £3,240 30% £2,268 102,060
  24 Weeks £5,400 30% £3,780 170,100
  36 Weeks £7,740 30% £5,418 243,810
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30% เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021 นี้

 • Stafford House International, Brighton, GE,( Super Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,920 30% £2,044 91,980
  12 weeks £3,840 30% £2,688 120,960
  24 weeks £6,360 30% £4,452 200,340
  36 weeks £9,180 30% £6,426 289,170
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove