หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,360 25% £1,770 76,110
  12 weeks £3,180 25% £2,385 102,555
  24 weeks £5,160 25% £3,870 166,410
  36 weeks £7,380 25% £5,535 238,005
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลด 25% เมื่อสมัครภายใน 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19 New Dover Rd, Canterbury CT1 3AH