หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, GE ( Super Intensive 30 lessons), Canterbury, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,920 30% £2,044 83,804
  12 Weeks £3,840 30% £2,688 110,208
  24 Weeks £6,360 30% £4,452 182,532
  36 Weeks £9,180 30% £6,426 263,466
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน December 2020

 • Stafford House International, Canterbury - GE (Standard 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,280 30% £1,596 65,436
  12 Weeks £3,240 30% £2,268 92,988
  24 Weeks £5,400 30% £3,780 154,980
  36 Weeks £7,740 30% £5,418 222,138
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30% เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020 นี้

 • Stafford House School of English, Canterbury - GE (Intensive 25), Canterbury, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,600 30% £1,820 74,620
  12 weeks £3,540 30% £2,478 101,598
  24 weeks £5,880 30% £4,116 168,756
  36 weeks £8,460 30% £5,922 242,802
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19 New Dover Rd, Canterbury CT1 3AH