หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, GE ( Super Intensive 30 lessons), Canterbury, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,430 - £2,430 106,920
  12 Weeks £3,168 - £3,168 139,392
  24 Weeks £5,544 - £5,544 243,936
  36 Weeks £8,316 - £8,316 365,904
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024

 • Stafford House International, Canterbury - GE (Standard 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,914 - £1,914 84,216
  12 Weeks £2,673 - £2,673 117,612
  24 Weeks £4,662 - £4,662 205,128
  36 Weeks £6,993 - £6,993 307,692
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024

 • Stafford House School of English, Canterbury - GE (Intensive 25), Canterbury, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,268 - £2,268 99,792
  12 weeks £3,015 - £3,015 132,660
  24 weeks £5,256 - £5,256 231,264
  36 weeks £7,884 - £7,884 346,896
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19 New Dover Rd, Canterbury CT1 3AH