หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, Canterbury - GE (Essential 30 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,760 25% £2,070 91,080
  12 Weeks £3,600 25% £2,700 118,800
  24 Weeks £5,880 25% £4,410 194,084
  36 Weeks £8,460 25% £6,345 279,180
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

 • Stafford House School of English, Canterbury - GE (Essential 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,120 25% £1,590 69,960
  12 Weeks £3,000 25% £2,250 99,000
  24 Weeks £4,920 25% £3,690 162,360
  36 Weeks £7,020 25% £5,265 231,660
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,440 25% £1,830 80,520
  12 weeks £3,300 25% £2,475 108,900
  24 weeks £5,400 25% £4,050 178,200
  36 weeks £7,740 25% £5,808 255,420
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19 New Dover Rd, Canterbury CT1 3AH