หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English evening
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $860 - $860 22,360
  12 weeks $2,580 - $2,580 67,080
  24 weeks $5,160 - $5,160 134,160
  36 weeks $7,740 - $7,740 201,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายใน 30 มิถุนายน 2560

 • General English, IELTS Preparational, Academic English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,160 - $2,160 56,160
  12 weeks $3,240 - $3,240 84,240
  24 weeks $6,480 - $6,480 168,480
  36 weeks $9,360 - $9,360 243,360
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายใน 30 มิถุนายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 1, 17 O'Connell Street Sydney, New South Wales Australia