หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive20, Dominion, Auckland, NZ
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,960 $2,320 48,720
  12 Weeks $4,440 $3,480 73,080
  24 Weeks $8,880 $6,600 138,600
  36 Weeks $13,320 $9,900 207,900
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 21 โปรโมชั้นส่วนลด หมดเขต 31ตุลาคม 2019

 • Super Intensive 25 hrs/wks
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $4,560 - $2,440 51,240
  12 Weeks $6,840 - $3,660 76,860
  24 Weeks $13,680 - $6,960 146,160
  36 Weeks $20,520 - $10,440 219,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1=21 บาท Promotion ลดค่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2562

 • Intersive English 20 hours.
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,960 - $2,320 48,720
  12 Weeks $4,440 - $3,480 73,080
  24 Weeks $8,880 - $6,600 138,600
  36 Weeks $13,320 - $9,900 207,900
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1 = 21 บาท เมื่อสมัครภายใน 31 December 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
8th Floor, 155 Queen St Auckland 1010, P.O.Box 4217 Auckland, New Zealand.