หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Online English Course, Dominion, Auckland, NZ
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks $230 - $230 4,600
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 20 โปรโมชั้นส่วนช่วงนี้

 • Intensive20, Dominion, Auckland, NZ
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,960 $600 $2,320 47,200
  12 Weeks $4,440 $1,080 $3,360 67,200
  24 Weeks $8,880 $2,280 $6,600 132,000
  36 Weeks $13,320 $3,600 $9,720 194,400
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 20 โปรโมชั้นส่วนลด หมดเขต สิ้นปี 2020

 • Super Intensive 23 hrs/wks
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,280 - $2,440 48,800
  12 Weeks $4,920 - $3,540 70,800
  24 Weeks $9,840 - $6,960 139,200
  36 Weeks $14,760 - $10,260 205,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1=20 บาท Promotion ลดค่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2020

 • Intersive English 20 hours.
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,960 - $2,360 47,200
  12 Weeks $4,440 - $3,360 67,200
  24 Weeks $8,880 - $6,600 132,000
  36 Weeks $13,320 - $9,720 194,400
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1 = 20 บาท เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
8th Floor, 155 Queen St Auckland 1010, P.O.Box 4217 Auckland, New Zealand.