หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Super Intensive 25 hrs/wks
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,280 - $2,360 54,280
  12 Weeks $4,920 - $3,540 81,420
  24 Weeks $9,840 - $6,720 154,560
  36 Weeks $14,760 - $10,080 231,840
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1=23 บาท Promotion เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2561

 • Intersive English 20 hours.
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,960 - $2,240 51,520
  12 Weeks $4,440 - $3,360 77,280
  24 Weeks $8,880 - $6,360 152,640
  36 Weeks $13,320 - $9,540 219,420
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1 = 23 บาท เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
8th Floor, 155 Queen St Auckland 1010, P.O.Box 4217 Auckland, New Zealand.