หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30 Lessons/ISY 30 Lessons, LSI,Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,320 - $2,240 58,240
  12 Weeks $4,920 - $3,180 82,680
  24 Weeks $8,520 - $6,000 156,000
  36 Weeks $12,780 - $9,000 234,000
  หมายเหตุ :

  ​อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท เมื่อสมัครภายใน 30 มิถุนายน 2561 และเริ่มเรียนภายในปี 2018 & 2019

 • Intensive 24 Lessons/ISY 24 Lessons, LSI,Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,240 - $2,080 54,080
  12 Weeks $4,320 - $2,940 76,440
  24 Weeks $7,680 - $5,520 143,520
  36 Weeks $11,520 - $8,280 215,280
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท โปรโมชั่น เมื่อสมัครภายใน 30 มิถุนายน 2561 และเริ่มเรียนภายในปี 2018 & 2019.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001