หลักสูตรที่เปิดสอน

 • GE 20/Intensive 24, LSI, Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,176 $2,080 45,760
  12 Weeks $4,524 $2,760 60,720
  24 Weeks $8,088 $5,160 113,520
  36 Weeks $12,132 $7,740 170,280
  หมายเหตุ :

  ตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่นส่วนลด หมดเขต 31 ธันวาคม 2020

 • Intensive 30 Lessons/ISY 30 Lessons, LSI,Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,520 - $2,240 49,280
  12 Weeks $5,220 - $3,180 69,960
  24 Weeks $9,240 - $6,000 132,000
  36 Weeks $13,860 - $9,000 198,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =22 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2562

 • ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,176 - $2,080 45,760
  12 Weeks $4,524 - $2,940 64,680
  24 Weeks $8,088 - $5,520 121,440
  36 Weeks $12,132 - $8,280 182,160
  หมายเหตุ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001