หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30 Lessons/ISY 30 Lessons, LSI,Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,320 - $2,240 58,240
  12 Weeks $4,920 - $3,180 82,680
  24 Weeks $8,520 - $6,000 156,000
  36 Weeks $12,780 - $9,000 234,000
  หมายเหตุ :

  ​อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท เมื่อสมัครภายใน 30 มิถุนายน 2561 และเริ่มเรียนภายในปี 2018 & 2019

 • ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,176 - $2,080 45,760
  12 Weeks $4,524 - $2,940 64,680
  24 Weeks $8,088 - $5,520 121,440
  36 Weeks $12,132 - $8,280 182,160
  หมายเหตุ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001