หลักสูตรที่เปิดสอน

 • GE 20, LSI, Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Week $2,800 - $1,840 44,160
  12 Week $4,200 $2,760 66,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 24 บาท โปรโมชั่นส่วนลด หมดเขต December 2021

 • Intensive 24, LSI, Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,240 $1,960 47,040
  12 Weeks $4,620 $2,760 66,240
  24 Weeks $8,280 $5,040 120,960
  36 Weeks $12,420 $7,560 181,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 24 บาท โปรโมชั่นส่วนลด หมดเขต December 2021

 • Intensive 30, LSI,Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,560 - $2,160 51,840
  12 Weeks $5,220 - $3,060 73,440
  24 Weeks $9,240 - $5,640 135,360
  36 Weeks $13,860 - $8,460 203,040
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =24 บาท โปรโมชั่น เมื่อสมัครภายในเดือน December 2021

 • ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,176 - $2,080 45,760
  12 Weeks $4,524 - $2,940 64,680
  24 Weeks $8,088 - $5,520 121,440
  36 Weeks $12,132 - $8,280 182,160
  หมายเหตุ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001