หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 24, LSI, Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,760 20% $3,008 69,184
  12 Weeks $5,520 20% $4,416 101,568
  24 Weeks $10,440 20% $8,352 192,096
  36 Weeks $15,660 20% $12,528 288,144
  48 weeks $20,880 20% $16,704 384,192
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 23 บาท โปรโมชั่นส่วนลด ยื่นใบสมัครก่อน 30 June 2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001