หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 24, LSI, Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,060 $3,060 70,380
  12 Weeks $4,488 $4,488 103,224
  24 Weeks $7,968 $7,968 183,264
  36 Weeks $11,952 - $11,952 274,896
  48 weeks $15,936 - $15,936 366,528
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 23 บาท โปรโมชั่นส่วนลด หมดเขต December 2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001