หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive Course 30 Lessons / 22.5 hours per week, SC Geos, Toronto
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 week $2,100 - $2,100 48,300
  12 week $2,850 - $2,850 65,550
  24 week $5,300 - $5,300 121,900
  36 week $7,950 - $7,950 182,850
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท พิเศษสุด!!! Enroll 5 weeks get 1 week tuition free! สมัครภายใน 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
GEOS Toronto 59 Adelaide St. E Toronto, Ontario, Canada M5C 1K6