หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive Course 30 Lessons / 22.5 hours per week, SC Geos, Toronto
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 week $1,500 - $1,500 37,500
  12 week $2,850 - $2,850 71,250
  24 week $5,300 - $5,300 132,500
  36 week $7,950 - $7,950 198,750
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 25 บาท พิเศษสุด!!! Enrol 5 weeks get 1 week tution free! สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2561นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
GEOS Toronto 59 Adelaide St. E Toronto, Ontario, Canada M5C 1K6